Hiển thị tất cả 8 kết quả

Bông gió nhôm đúc có nhiều không gian để thể hiện nội dung hoa văn mà chủ nhân mong muốn theo ý thích của mình, thường nội dung là một chủ đề thống nhất chung của tất cả các hạng mục nhôm đúc.

Loại bông gió nhôm đúc

Hay còn gọi là bông gió bảo vệ thường được sử dụng tại các vị trí hàng rào, cửa sổ, cửa đi hay vị trí tiền sảnh.

  • bông gió nhôm đúc hàng rào

Nội dung hoa văn bông gió hàng rào thường được thiết kế đồng bộ cổng, chông rào.

bông gió nhôm đúc hàng rào
bông gió nhôm đúc hàng rào
  • bông gió nhôm đúc cửa sổ

bông gió nhôm đúc cửa sổ
bông gió nhôm đúc cửa sổ
công trình nhôm đúc an giang
  • bông gió nhôm đúc cửa đi

công trình nhôm đúc an giang
  • bông gió nhôm đúc trang trí

bông gio nhôm đúc trang trí
Được xếp hạng 0 5 sao
3.890.000VNĐ
Được xếp hạng 0 5 sao
3.680.000VNĐ
Được xếp hạng 0 5 sao
3.480.000VNĐ
Được xếp hạng 0 5 sao
3.820.000VNĐ
Được xếp hạng 0 5 sao
3.386.000VNĐ
Được xếp hạng 0 5 sao
4.280.000VNĐ
Được xếp hạng 0 5 sao
3.739.000VNĐ
Được xếp hạng 0 5 sao
6.868.000VNĐ