Dự án đúc chuông tây tại Giáo Điểm Gia Yên

Thông tin dự án:

Đúc chuông tây

kích thước chuông: 90cm

Hoàn thành: 19/06/2022

Quá trình đúc chuông tây qua video