Cổng Nhôm Đúc Bạc Liêu

Một tiêu chuẩn chất lượng –  hoạt động toàn quốc. Vui lòng xem giá cổng nhôm đúc Bạc Liêu và các hạng mục cơ bản khác

Bảng Giá Cổng Nhôm Đúc Bạc Liêu

Sản Phẩm ĐVT Đơn Giá
I. Hạng Mục Cổng
1. Loại cổng thoáng M2 6.868.000 – 7.380.000
2. Cổng kín + thoáng M2 7.868.000 – 8.380.000
3. Cổng kín(bít) M2 8.680,000 – 9.380.000
II. Hang Mục Hàng Rào
1. Hàng rào / bông gió nhôm đúc M2 3.680.000 – 3.860.000
2. Phụ kiện / logo gắn thêm M2 cộng thêm 300.000 – 700.000
III. Hạng Mục Cầu Thang
1. Cầu thang thẳng M(dài) 3.680.000 – 3.980.000
2. Cầu thang cong M(dài) Cộng thêm 500.000
3. Cầu thang xoắn M(dài) Cộng thêm 700.000 – 1.200.000
IV. Hạng Mục Ban Công
1. Ban công thẳng M(dài) 3.200.000 – 3.680.000
2. Ban công cong M(dài) Cộng thêm 300.000
Hang mục khác vui lòng liên hệ hotline    

Tham khảo: chất lượng cổng nhôm đúc

Công Trình Cổng Nhôm Đúc Bạc Liêu

Công trinh nhôm đúc Bạc Liêu
Bông gió nhôm đúc Bạc Liêu
cổng nhôm Bạc Liêu
cổng được lắp đặt tại Bạc Liêu
công trình Bạc Liêu
cổng nhôm đúc Bạc Liêu

Trả lời