Cổng nhôm đúc Sài Gòn

Sài Gòn. Nhu cầu thẩm mỹ về kiến trúc rất cao về tính mỹ học, mỹ quan… VGP ý thức được điều đó và luôn cải tiến các mẫu cổng nhôm đúc Sài Gòn khác biệt hoàn toàn để phục vụ quí khách!

Liên hệ trực tiếp hotline để:

  • Tư vấn thiết kế mẫu Khác Biệt thể hiện cá tính.
  • Mẫu mới nhất phù hợp với từng phong cách kiến trúc cụ thể
  • Màu sơn đặc biệt phù hợp tông màu công trình và theo đơn ý thích của chủ nhân.

Giá cổng nhôm đúc Sài Gòn

Sản Phẩm ĐVT Đơn Giá
I. Hạng Mục Cổng
1. Loại cổng thoáng M2 6.868.000 – 7.380.000
2. Cổng kín + thoáng M2 7.868.000 – 8.380.000
3. Cổng kín(bít) M2 8.680,000 – 9.380.000
II. Hang Mục Hàng Rào
1. Hàng rào / bông gió nhôm đúc M2 3.680.000 – 3.860.000
2. Phụ kiện / logo gắn thêm M2 cộng thêm 300.000 – 700.000
III. Hạng Mục Cầu Thang
1. Cầu thang thẳng M(dài) 3.680.000 – 3.980.000
2. Cầu thang cong M(dài) Cộng thêm 500.000
3. Cầu thang xoắn M(dài) Cộng thêm 700.000 – 1.200.000
IV. Hạng Mục Ban Công
1. Ban công thẳng M(dài) 3.200.000 – 3.680.000
2. Ban công cong M(dài) Cộng thêm 300.000
Hang mục khác vui lòng liên hệ hotline    

Trả lời