Công Trình Nhôm Đúc Biên Hòa

  • Chủ đầu tư: Chị Hoàng
  • Địa chỉ: Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai
  • Hạng mục: cổng nhôm đúc 4 mùa, hàng rào nhôm đúc
  • Thời gian hoàn thành: 01/2023