Giá Cổng Nhôm Đúc Kiên Giang

Với vị trí gần biển, chất lượng cổng nhôm đúc được tùy chỉnh đặc biệt là kỹ thuật sơn. Vui lòng tham khảo giá cổng nhôm đúc Kiên Giang !

Giá Cổng Nhôm Đúc Kiên Giang

Sản Phẩm ĐVT Đơn Giá
I. Hạng Mục Cổng Nhôm Đúc
1. Loại cổng thoáng M2 6.868.000 – 7.380.000
2. Cổng kín + thoáng M2 7.868.000 – 8.380.000
3. Cổng kín(bít) M2 8.680,000 – 9.380.000
II. Hang Mục Hàng Rào
1. Hàng rào / bông gió nhôm đúc M2 3.680.000 – 3.860.000
2. Phụ kiện / logo gắn thêm M2 cộng thêm 300.000 – 700.000
III. Hạng Mục Cầu Thang
1. Cầu thang thẳng M(dài) 3.680.000 – 3.980.000
2. Cầu thang cong M(dài) Cộng thêm 500.000
3. Cầu thang xoắn M(dài) Cộng thêm 1.200.000
IV. Hạng Mục Ban Công
1. Ban công thẳng M(dài) 3.200.000 – 3.680.000
2. Ban công cong M(dài) Cộng thêm 300.000
Hang mục khác vui lòng liên hệ hotline    

Công Trình Cổng Nhôm Đúc Kiên Giang

Cổng Nhôm Đúc Phú Quốc

Công trình nhôm đúc Phú Quốc
Cổng nhôm đúc Phú Quốc

cong-trinh-nhom-duc-phu-quoc--01 cong-trinh-nhom-duc-phu-quoc--02 cong-trinh-nhom-duc-phu-quoc--03

Trả lời